علی شیطون بلا

صدای یک پرواز فرودیک فرشته اغازیک معراج و شروع یک زندگی...شدی پاره ی تن ما

به وبلاگ علی جون خوش اومدید

علی هدیه ی  ولنتاین لیلا و حمید از طرف خداست

روز ٢٥ بهمن

 

 

پسر باب اسفنجی من