علی شیطون بلا

صدای یک پرواز فرودیک فرشته اغازیک معراج و شروع یک زندگی...شدی پاره ی تن ما

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 185
امتیاز جذابیت: 5,775
80 دنبال کنندگان
481 پسندها
817 نظرات
136 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 34
امتیاز جذابیت: 14,712
95 دنبال کنندگان
1,836 پسندها
1,636 نظرات
315 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ