علی شیطون بلا

صدای یک پرواز فرودیک فرشته اغازیک معراج و شروع یک زندگی...شدی پاره ی تن ما

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه محبوبیت: 93
امتیاز محبوبیت: 8,158
22 دنبال کنندگان
702 پسندها
1,771 نظرات
446 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ محبوب نی نی وبلاگ